Hướng dẫn xin hộ chiếu vắc-xin ở Nhật.

Hiện giờ việc về Việt Nam đã trở nên dễ dàng hơn so với trước đây. Tháng 12 mình có dự định về Việt Nam nên cũng đang tiến hành xin hộ chiếu vắc-xin ở nhật. Sau đây mình xin chia sẻ thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị để xin hộ chiếu vắc-xin. Mình ở khu vực Yokohama, các khu vực khác cũng tương tự nhé.

Đa số các nơi nhận làm thủ tục cấp hộ chiếu vắc-xin đều chỉ chấp nhận qua đường bưu điện (gửi thư). Đầu tiên các bạn search theo từ khoá “ワクチンパスポート + nơi mình sinh sống ” để xác nhận xem họ có chấp nhận đến trực tiếp xin hay là phải gửi qua đường bưu điện.

1. Kiểm tra lại giấy tiêm chủng mà bạn đã dùng sau hai lần tiêm

2. Mẫu hộ chiếu vắc-xin

 

Thông tin ở trên hộ chiếu vắc-xin bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số hộ chiếu…


接種証明書のイメージ

 

3. Các loại giấy tờ cần thiết ( Chỉ gửi qua đường bưu điện)

※ Mình làm dựa theo thông tin của Yokohama, ở các khu vực khác thì giấy tờ cũng tương tự.

 
  Tên loại giấy tờ Giải thích
必須書類

申請書 (Mẫu đăng ký)
【PDF版】(PDF:165KB)
【Excel版】(エクセル:19KB)

代理人による請求の場合、必ず⑦⑧も併せて提出してください。

Trường hợp là người đại diện gửi yêu cầu thì hãy gửi cả mục số ⑦⑧

旅券の写し(有効期間内であることを確認してください。)

Bản photo hộ chiếu (Hãy xác nhận thời hạn còn lại của hộ chiếu)

顔写真のあるページの写しを御提出ください。


旅券イメージ

③横浜市から送付した接種券の写し
Bản sao phiếu tiêm chủng được gửi từ nơi mình sinh sống. 


③接種券④接種済証のイメージ

 

④接種済証または接種記録書の写し
※提出できない場合、予診票の写し(本人控え用)を御提出ください。

Bản sao giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc hồ sơ tiêm chủng. 

③を提出できない場合
接種を受けた時の住所及び氏名が記載された本人確認書類の写し
(例)マイナンバーカード(顔写真のある側)の写し、運転免許証の両面の写し、健康保険証の両面の写し等

Trường hợp bạn không thể nộp tờ số ③ thì có thể nộp thay thế bản sao thẻ cư trú, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm

 

【注意】接種券を提出できない方で、接種を受けた時の住所及び氏名が記載された本人確認書類の写しが添付されていないケースが非常に多く見られます。必ず添付をお願いします。

Chú ý: Có rất nhiều trường hợp bị thiếu giấy tờ, bạn hãy kiểm tra toàn bộ giấy tờ trước khi gửi. 

⑤返信用封筒(Return envelope)
Phong bì có dán tem

表面に返送先の住所と氏名を記載の上、切手(長3サイズの封筒の場合は、84円)を貼付してください。
料金不足の場合は「不足料金受取人払い」にて返送させていただきますので、御了承ください
※Phong bì này dùng để cơ quan cung cấp hộ chiếu vắc-xin gửi giấy tờ về cho bạn. Bạn hãy viết tên và địa chỉ lên phía trước của phong bì và dán kèm một tem 84 yên. Hãy gấp gọn rồi bỏ vào phong bì bạn sẽ gửi đi. 

場合によって必要

⑥旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類

Giấy tờ xác mình danh tính trong trường hợp đã đổi họ tên. 

旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合は提出してください。

Cái này thường dành cho phụ nữ Nhật Bản vì khi đã kết hôn thì họ thường thay đổi họ tên theo chồng. 

本人の自署による委任状(PDF:45KB)

Giấy uỷ quyền

代理人による請求の場合は提出してください。

Trường hợp người gửi là người đại diện thì cần có giấy uỷ quyền. 

⑧委任を受けた方の本人確認書類の写し

Bản sao giấy tờ xác minh danh tính của người uỷ quyền 

代理人による請求の場合は提出してください。
Hãy nộp giấy tờ xác minh danh tính của người uỷ quyền

⑨その他

Khác

個別の事情により、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
Tuỳ theo từng cá nhân mà có thể bị yêu cầu thêm những giấy tờ khác. 

 

4. Lưu ý khi gửi thư
Đa số là thư được gửi qua đường bưu điện, các bạn ghi rõ địa chỉ cá nhân và địa chỉ của cơ quan cấp hộ chiếu vắc-xin. Kiểm tra lại giấy tờ một lần nữa cho chắc chắn, xem đã có đầy đủ giấy tờ cần thiết chưa nhé. 

 

 

Be the first to comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *