Nhật Bản đang chuẩn bị tiêm phòng vắc xin mũi thứ 3 cho người dân

Hiện tại chính phủ đang tiến hành thủ tục để gửi phiếu tiêm phòng vắc xin mũi thứ 3 cho người dân trên khắp cả nước. Đối tượng của mũi tiêm thứ 3 này là những người đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2 sau 8 tháng. Chính phủ dự định là loại thuốc được sử dụng sẽ cùng loại với các mũi tiêm trước, việc tiêm loại thuốc khác đang được xem xét. Số mũi tiêm được cấp cho các địa phương đến cuối tháng 1 dự định khoảng 420 vạn mũi tiêm.

Các đối tượng là bác sỹ, nhân viên y tá, những người phụ trách, liên quan trực tiếp đến bệnh dịch sẽ được ưu tiên tiêm vào tháng 12, người già trên 65 tuổi sẽ tiêm vào tháng 1, các đối tượng còn lại thì sẽ tiêm vào tháng 3.

Lần này chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ liệu của người dân, trong trường hợp bạn chuyển nhà thì phiếu tiêm chủng vẫn sẽ được đến tay của bạn.


Be the first to comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *