ngu phap n1

Tiếng Nhật

Bài 5. Từ vựng N5

Mình hay sử dụng quizlet cho việc hỗ trợ học từ mới. Trong quá trình học các bạn có thể sử dụng flashcard hoặc phương pháp mapping để phục vụ cho việc học được tốt hơn. Chúc các bạn học tập vui vẻ và đạt hiệu quả cao nhé !!! いきます                   …read more
Tiếng Nhật

Bài 4. Từ vựng N5

Mình hay sử dụng quizlet cho việc hỗ trợ học từ mới. Trong quá trình học các bạn có thể sử dụng flashcard hoặc phương pháp mapping để phục vụ cho việc học được tốt hơn. Chúc các bạn học tập vui vẻ và đạt hiệu quả cao nhé !!!   おきます                 …read more
Tiếng Nhật

Bài 2. Từ vựng N5

Mình hay sử dụng quizlet cho việc hỗ trợ học từ mới. Trong quá trình học các bạn có thể sử dụng flashcard hoặc phương pháp mapping để phục vụ cho việc học được tốt hơn. Chúc các bạn học tập vui vẻ và đạt hiệu quả cao nhé !!! これ                   …read more