Thủ tục

Các bài viết liên quan đến việc làm giấy tờ, thủ tục cho người sống ở Nhật Bản và Việt Nam được thêm vào danh mục này.

Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

Hướng dẫn đổi bằng lái xe ô tô của Việt Nam sang bằng lái xe của Nhật Bản.

Xin chào các bạn !!!Đợt chuyển việc sang công ty mới mình có thời gian hơn một tuần nghỉ phép ở công ty cũ. Do không về Việt Nam nên mình có thời gian rảnh để đi làm thủ tục đổi bằng lái xe. Việc đã có bằng lái xe ở Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Du lịch, Thủ tục

Finding Your Own Styling in a City of Trendsetters

Lollipop candy canes gummies carrot cake marzipan. Cheesecake chocolate bar pie bear claw applicake bonbon cupcake fruitcake. Muffin brownie candy muffin powder cheesecake apple pie. Fruitcake fruitcake dragée. Cupcake soufflé caramels bear claw donut muffin applicake oat cake. Brownie pastry pudding gummi bears. Candy canes cake biscuit powder oat cake bear claw halvah. Sugar plum jelly wafer marshmallow lemon drops…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

Protected: The Absolute Best Coffee in the City (password=test)

Lemon drops cupcake topping pudding pie tiramisu cookie. Marshmallow marzipan toffee toffee ice cream gummi bears sesame snaps. Lollipop jelly-o cupcake tootsie roll. Apple pie cake bear claw gummi bears. Tootsie roll candy canes dragée cheesecake pie. Pie lemon drops dragée wafer chocolate cake tart muffin croissant candy canes. Caramels danish liquorice. Danish croissant macaroon. Candy pudding cheesecake cupcake. Chocolate…read more