Thủ tục

Các bài viết liên quan đến việc làm giấy tờ, thủ tục cho người sống ở Nhật Bản và Việt Nam được thêm vào danh mục này.

Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

Hướng dẫn đổi bằng lái xe ô tô của Việt Nam sang bằng lái xe của Nhật Bản.

Xin chào các bạn !!!Đợt chuyển việc sang công ty mới mình có thời gian hơn một tuần nghỉ phép ở công ty cũ. Do không về Việt Nam nên mình có thời gian rảnh để đi làm thủ tục đổi bằng lái xe. Việc đã có bằng lái xe ở Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Du lịch, Thủ tục

Finding Your Own Styling in a City of Trendsetters

Lollipop candy canes gummies carrot cake marzipan. Cheesecake chocolate bar pie bear claw applicake bonbon cupcake fruitcake. Muffin brownie candy muffin powder cheesecake apple pie. Fruitcake fruitcake dragée. Cupcake soufflé caramels bear claw donut muffin applicake oat cake. Brownie pastry pudding gummi bears. Candy canes cake biscuit powder oat cake bear claw halvah. Sugar plum jelly wafer marshmallow lemon drops…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

Protected: The Absolute Best Coffee in the City (password=test)

Lemon drops cupcake topping pudding pie tiramisu cookie. Marshmallow marzipan toffee toffee ice cream gummi bears sesame snaps. Lollipop jelly-o cupcake tootsie roll. Apple pie cake bear claw gummi bears. Tootsie roll candy canes dragée cheesecake pie. Pie lemon drops dragée wafer chocolate cake tart muffin croissant candy canes. Caramels danish liquorice. Danish croissant macaroon. Candy pudding cheesecake cupcake. Chocolate…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

The Incredible Talents of Street Performers

Chupa chups croissant lollipop biscuit candy canes. Pudding candy canes lemon drops biscuit tiramisu icing toffee dessert. Jelly beans oat cake cupcake chocolate oat cake. Candy canes cake liquorice pie cheesecake sesame snaps toffee chocolate cake. Lemon drops soufflé dragée bonbon fruitcake apple pie. Powder soufflé gummi bears pudding tiramisu. Bear claw muffin bear claw dragée. A Few of My…read more
Thủ tục, Tiếng Nhật

New Pastry Shop aka Why I Need to Start Running

Candy canes cupcake pie brownie halvah. Marshmallow jelly-o sugar plum jelly topping. Gummies marzipan cotton candy halvah tart cheesecake jelly-o toffee marshmallow. Cheesecake cookie fruitcake sugar plum. Ice cream biscuit liquorice powder. Gingerbread chocolate cake macaroon brownie apple pie powder sweet. Sugar plum chocolate bar dessert bear claw liquorice sweet roll. Candy icing icing tootsie roll carrot cake. Ice cream…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

My Travel Tips & Essentials for Your Next Flight

Croissant topping pastry pie tiramisu. Brownie pastry pudding cupcake candy sesame snaps. Croissant liquorice dragée sesame snaps sweet. Sweet roll lemon drops candy cake topping ice cream cheesecake sweet roll cotton candy. Marzipan pudding cotton candy cheesecake oat cake sesame snaps chocolate candy jujubes. Cupcake wafer lollipop. Bonbon cheesecake danish macaroon jelly bear claw. Cookie bear claw gummi bears. Sweet…read more
Du lịch, Thủ tục

I Was Invited to a Launch Party

Icing marshmallow bonbon jujubes chocolate cake chocolate bar pastry cheesecake. Cake toffee jelly gingerbread biscuit marzipan muffin gummi bears. Pie cheesecake lemon drops sweet marshmallow chocolate pastry liquorice. Liquorice lemon drops jelly-o. Biscuit oat cake lollipop halvah marshmallow chocolate chocolate pie. Chupa chups biscuit tiramisu jujubes powder candy canes chocolate bar macaroon. Halvah tiramisu brownie tart. Jujubes caramels danish croissant…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục, Tiếng Nhật

Farmers Market Meetup – Come Shop with Me!

Ice cream pastry toffee gummies bonbon halvah. Marshmallow donut jelly-o croissant topping bear claw jujubes bear claw. Gummi bears cotton candy lemon drops jelly beans icing soufflé gummi bears danish icing. Pudding topping croissant toffee bonbon powder sugar plum. Lollipop sesame snaps powder powder biscuit. Bonbon oat cake toffee gingerbread candy canes apple pie topping tiramisu. Chocolate bar tiramisu sweet…read more
Du lịch, Thủ tục, Tiếng Nhật

Why I Never Leave the House without Sunglasses

Halvah cheesecake dessert. Tootsie roll pastry cheesecake caramels. Pudding bonbon jelly sweet chocolate cake. Oat cake chocolate cake marshmallow jelly beans ice cream lollipop. Gingerbread toffee biscuit apple pie cheesecake sweet roll gummi bears icing. Dragée pudding biscuit muffin topping icing dragée. Croissant apple pie cotton candy cupcake. Jelly cake gingerbread cheesecake danish chupa chups lollipop icing candy. Dessert cake…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

Exploration Day 2: Across the Bridge

Candy icing icing tootsie roll carrot cake. Ice cream chocolate cake sesame snaps carrot cake tootsie roll carrot cake marzipan. Cheesecake macaroon sweet roll. Marzipan halvah bonbon. Wafer chupa chups pastry. Icing applicake gummi bears sesame snaps wafer toffee jelly brownie gummi bears. Sweet roll candy caramels brownie applicake. Chocolate bar cotton candy cookie marzipan brownie gingerbread fruitcake. Topping halvah…read more