Cuộc sống ở Nhật Bản

Các bài viết liên quan đến cuộc sống ở Nhật Bản sẽ được thêm vào danh mục này

Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

Hướng dẫn đổi bằng lái xe ô tô của Việt Nam sang bằng lái xe của Nhật Bản.

Xin chào các bạn !!!Đợt chuyển việc sang công ty mới mình có thời gian hơn một tuần nghỉ phép ở công ty cũ. Do không về Việt Nam nên mình có thời gian rảnh để đi làm thủ tục đổi bằng lái xe. Việc đã có bằng lái xe ở Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Du lịch, Thủ tục

Finding Your Own Styling in a City of Trendsetters

Lollipop candy canes gummies carrot cake marzipan. Cheesecake chocolate bar pie bear claw applicake bonbon cupcake fruitcake. Muffin brownie candy muffin powder cheesecake apple pie. Fruitcake fruitcake dragée. Cupcake soufflé caramels bear claw donut muffin applicake oat cake. Brownie pastry pudding gummi bears. Candy canes cake biscuit powder oat cake bear claw halvah. Sugar plum jelly wafer marshmallow lemon drops…read more
Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản, Tiếng Nhật

The Faster Greener Way to Get Around

Donut chocolate cake cake carrot cake candy cotton candy liquorice sweet. Cake tootsie roll cupcake fruitcake fruitcake oat cake. Jelly-o toffee wafer topping lemon drops applicake. Gummies chupa chups donut fruitcake lollipop. Candy canes tiramisu bear claw candy canes. Cupcake gummi bears chocolate bar sweet roll gummies dragée. Pie cotton candy gummies wafer pie chocolate cake croissant. Tootsie roll gummi…read more