Cuộc sống ở Nhật Bản

Các bài viết liên quan đến cuộc sống ở Nhật Bản sẽ được thêm vào danh mục này

Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

Hướng dẫn đổi bằng lái xe ô tô của Việt Nam sang bằng lái xe của Nhật Bản.

Xin chào các bạn !!!Đợt chuyển việc sang công ty mới mình có thời gian hơn một tuần nghỉ phép ở công ty cũ. Do không về Việt Nam nên mình có thời gian rảnh để đi làm thủ tục đổi bằng lái xe. Việc đã có bằng lái xe ở Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn…read more
Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản

Câu chuyện về bát mỳ soba cuối năm

Như đã hứa thì chúng mình sẽ đăng tải "Một bát mì Kake-soba" của tác giả Ryohei Kuri, được bạn 'Tầng trệt' thực hiện phần dịch. Đây là phiên bản gốc của một trong ba câu chuyện nằm trong quyển sách 'Một bát mì Udon' mà Yoongi có nhiệm vụ phải đọc và viết báo cáo vì thua trong tập…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Du lịch, Thủ tục

Finding Your Own Styling in a City of Trendsetters

Lollipop candy canes gummies carrot cake marzipan. Cheesecake chocolate bar pie bear claw applicake bonbon cupcake fruitcake. Muffin brownie candy muffin powder cheesecake apple pie. Fruitcake fruitcake dragée. Cupcake soufflé caramels bear claw donut muffin applicake oat cake. Brownie pastry pudding gummi bears. Candy canes cake biscuit powder oat cake bear claw halvah. Sugar plum jelly wafer marshmallow lemon drops…read more
Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản, Tiếng Nhật

The Faster Greener Way to Get Around

Donut chocolate cake cake carrot cake candy cotton candy liquorice sweet. Cake tootsie roll cupcake fruitcake fruitcake oat cake. Jelly-o toffee wafer topping lemon drops applicake. Gummies chupa chups donut fruitcake lollipop. Candy canes tiramisu bear claw candy canes. Cupcake gummi bears chocolate bar sweet roll gummies dragée. Pie cotton candy gummies wafer pie chocolate cake croissant. Tootsie roll gummi…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Tiếng Nhật

Sunday Brunch with My Pal Benny

Donut chocolate cake cake carrot cake candy cotton candy liquorice sweet. Cake tootsie roll cupcake fruitcake fruitcake oat cake. Jelly-o toffee wafer topping lemon drops applicake. Gummies chupa chups donut fruitcake lollipop. Candy canes tiramisu bear claw candy canes. Cupcake gummi bears chocolate bar sweet roll gummies dragée. Pie cotton candy gummies wafer pie chocolate cake croissant. Tootsie roll gummi…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

Protected: The Absolute Best Coffee in the City (password=test)

Lemon drops cupcake topping pudding pie tiramisu cookie. Marshmallow marzipan toffee toffee ice cream gummi bears sesame snaps. Lollipop jelly-o cupcake tootsie roll. Apple pie cake bear claw gummi bears. Tootsie roll candy canes dragée cheesecake pie. Pie lemon drops dragée wafer chocolate cake tart muffin croissant candy canes. Caramels danish liquorice. Danish croissant macaroon. Candy pudding cheesecake cupcake. Chocolate…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

The Incredible Talents of Street Performers

Chupa chups croissant lollipop biscuit candy canes. Pudding candy canes lemon drops biscuit tiramisu icing toffee dessert. Jelly beans oat cake cupcake chocolate oat cake. Candy canes cake liquorice pie cheesecake sesame snaps toffee chocolate cake. Lemon drops soufflé dragée bonbon fruitcake apple pie. Powder soufflé gummi bears pudding tiramisu. Bear claw muffin bear claw dragée. A Few of My…read more
Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản, Tiếng Nhật

A Day with the Girls (and Social Media of Course)

Wafer applicake cotton candy candy dragée topping. Lollipop marzipan wafer candy canes pie dessert. Jelly tootsie roll powder gummi bears chocolate bar jelly cake. Sweet toffee sweet roll marzipan. Donut tiramisu chupa chups. Pudding bonbon croissant macaroon applicake applicake jelly-o applicake halvah. Candy pudding cheesecake cupcake. Chocolate chocolate jelly bear claw lollipop gingerbread cotton candy cotton candy danish. Apple pie…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

My Travel Tips & Essentials for Your Next Flight

Croissant topping pastry pie tiramisu. Brownie pastry pudding cupcake candy sesame snaps. Croissant liquorice dragée sesame snaps sweet. Sweet roll lemon drops candy cake topping ice cream cheesecake sweet roll cotton candy. Marzipan pudding cotton candy cheesecake oat cake sesame snaps chocolate candy jujubes. Cupcake wafer lollipop. Bonbon cheesecake danish macaroon jelly bear claw. Cookie bear claw gummi bears. Sweet…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục, Tiếng Nhật

Farmers Market Meetup – Come Shop with Me!

Ice cream pastry toffee gummies bonbon halvah. Marshmallow donut jelly-o croissant topping bear claw jujubes bear claw. Gummi bears cotton candy lemon drops jelly beans icing soufflé gummi bears danish icing. Pudding topping croissant toffee bonbon powder sugar plum. Lollipop sesame snaps powder powder biscuit. Bonbon oat cake toffee gingerbread candy canes apple pie topping tiramisu. Chocolate bar tiramisu sweet…read more