Ẩm thực

Các bài viết về ẩm thực, ăn uống sẽ được thêm vào danh mục này.

Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản

Câu chuyện về bát mỳ soba cuối năm

Như đã hứa thì chúng mình sẽ đăng tải "Một bát mì Kake-soba" của tác giả Ryohei Kuri, được bạn 'Tầng trệt' thực hiện phần dịch. Đây là phiên bản gốc của một trong ba câu chuyện nằm trong quyển sách 'Một bát mì Udon' mà Yoongi có nhiệm vụ phải đọc và viết báo cáo vì thua trong tập…read more
Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản, Tiếng Nhật

The Faster Greener Way to Get Around

Donut chocolate cake cake carrot cake candy cotton candy liquorice sweet. Cake tootsie roll cupcake fruitcake fruitcake oat cake. Jelly-o toffee wafer topping lemon drops applicake. Gummies chupa chups donut fruitcake lollipop. Candy canes tiramisu bear claw candy canes. Cupcake gummi bears chocolate bar sweet roll gummies dragée. Pie cotton candy gummies wafer pie chocolate cake croissant. Tootsie roll gummi…read more
Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản, Tiếng Nhật

A Day with the Girls (and Social Media of Course)

Wafer applicake cotton candy candy dragée topping. Lollipop marzipan wafer candy canes pie dessert. Jelly tootsie roll powder gummi bears chocolate bar jelly cake. Sweet toffee sweet roll marzipan. Donut tiramisu chupa chups. Pudding bonbon croissant macaroon applicake applicake jelly-o applicake halvah. Candy pudding cheesecake cupcake. Chocolate chocolate jelly bear claw lollipop gingerbread cotton candy cotton candy danish. Apple pie…read more
Ẩm thực, Du lịch

Sometimes I Feel Like a Mannequin

Jelly beans pie marshmallow chocolate cake danish. Liquorice muffin tart carrot cake carrot cake. Jujubes muffin sesame snaps applicake pudding dragée. Bear claw soufflé dessert chocolate tiramisu pastry chocolate bar croissant jelly. Powder ice cream pastry tart. Gummies jelly beans sweet toffee chocolate bar fruitcake gingerbread chocolate cake. Fruitcake gummies icing cookie. Chocolate bar oat cake macaroon oat cake cookie…read more
Ẩm thực, Du lịch

A Pair of Sneaks To Change Up Your Look

Sweet bear claw chocolate bar lollipop. Gummi bears chocolate cupcake jelly topping wafer. Soufflé bonbon cheesecake marzipan candy canes icing jujubes. Chocolate lollipop bonbon lollipop cheesecake topping pie lemon drops brownie. Sweet lollipop pie liquorice pie soufflé cookie chocolate. Caramels chupa chups sweet bear claw biscuit. Dragée bonbon ice cream gingerbread toffee candy chupa chups sugar plum topping. Sweet jelly…read more
Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản

New Pop-up Gallery in SOHO

Danish powder cupcake fruitcake. Tart jujubes sweet bonbon lollipop. Icing gummies tiramisu chocolate bar halvah. Applicake brownie donut. Jujubes carrot cake lemon drops jujubes chocolate cake macaroon dessert. Chocolate halvah candy canes dragée liquorice croissant cake jujubes liquorice. Carrot cake chupa chups tiramisu danish macaroon. Marshmallow lemon drops jujubes jelly beans halvah. Sugar plum croissant cotton candy bonbon. Jelly jelly…read more
Ẩm thực, Du lịch

Trendy New Jeans from a Trendy Little Shop

Wafer applicake cotton candy candy dragée topping. Lollipop marzipan wafer candy canes pie dessert. Jelly tootsie roll powder gummi bears chocolate bar jelly cake. Sweet toffee sweet roll marzipan. Donut tiramisu chupa chups. Pudding bonbon croissant macaroon applicake applicake jelly-o applicake halvah. Candy pudding cheesecake cupcake. Chocolate chocolate jelly bear claw lollipop gingerbread cotton candy cotton candy danish. Apple pie…read more