Di tích thành Fukuoka

08/03/2017 thienkimta 0

Đôi nét về di tích thành Fukuoka Thành Fukuoka được Kuroda Nagamasa – phiên chủ đời đầu của phiên Fukuoka, cho xây dựng vào năm […]