Khu vườn thú North Safari Sapporo

15/12/2017 thienkimta 0

North Safari Sapporo (ノースサファリサッポロ) Địa chỉ :〒061-2273 札幌市南区豊滝469-1 Điện thoại : 080-1869-6443 Số điện thoại liên hệ khi cần đón : 090-3462-5096 Homepage : http://www.north-safari.com/ver2/ […]

Di tích thành Fukuoka

08/03/2017 thienkimta 0

Đôi nét về di tích thành Fukuoka Thành Fukuoka được Kuroda Nagamasa – phiên chủ đời đầu của phiên Fukuoka, cho xây dựng vào năm […]