Ngữ pháp N5.

Hồi học đại học mình học giáo trình Mina No Nihongo nên mình sẽ giới thiệu tới các bạn giáo trình này.
Theo mình các bạn có ý định học tiếng nhật thì thời gian đầu các bạn nên tham gia một khoá cơ bản để biết cách phát âm chuẩn của chữ cái. Điều này sẽ giúp các bạn không rơi vào trường hợp nói mà người Nhật không hiểu gì.
(Mặc dù mình đã học nhưng nói nhiều người vẫn không hiểu 😭😭😭 )

1. Bài 1. (第1課)

2. Bài 2. (第2課)

3. Bài 3. (第3課)

4. Bài 4. (第4課)

5. Bài 5. (第5課)

6. Bài 6. (第6課)

7. Bài 7. (第7課)

8. Bài 8. (第8課)

9. Bài 9. (第9課)

10. Bài 10. (第10課)

11. Bài 11. (第11課)

12. Bài 12. (第12課)

13. Bài 13. (第13課)

14. Bài 14. (第14課)

15. Bài 15. (第15課)

16. Bài 16. (第16課)

17. Bài 17. (第17課)

18. Bài 18. (第18課)

19. Bài 19. (第19課)

20. Bài 20. (第20課)

21. Bài 21. (第21課)

22. Bài 22. (第22課)

23. Bài 23. (第23課)

24. Bài 24. (第24課)

25. Bài 25. (第25課)

26. Bài 26. (第26課)

27. Bài 27. (第27課)

28. Bài 28. (第28課)

29. Bài 29. (第29課)

30. Bài 30. (第30課)

31. Bài 31. (第31課)

32. Bài 32. (第32課)

33. Bài 33. (第33課)

34. Bài 34. (第34課)

35. Bài 35. (第35課)

36. Bài 36. (第36課)

37. Bài 37. (第37課)

38. Bài 38. (第38課)

39. Bài 39. (第39課)

40. Bài 40. (第40課)

41. Bài 41. (第41課)

42. Bài 42. (第42課)

43. Bài 43. (第43課)

44. Bài 44. (第44課)

45. Bài 45. (第45課)

46. Bài 46. (第46課)

47. Bài 47. (第47課)

48. Bài 48. (第48課)

49. Bài 49. (第49課)

50. Bài 50. (第50課)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *