Lễ hội chào hè lần thứ 47 tại Kobe

Lễ hội chào hè lần thứ 47 tại Kobe.

Đặc biệt kỷ niệm 150 năm bến cảng kobe nên lễ hội năm nay hoành tráng hơn mọi năm.

Links tham khảo : http://www.kobe-matsuri.com/

http://www.kobe-matsuri.com/outline/index.html#mainfes

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply