Tư vấn pháp luật cho người nước ngoài ở Nhật 外国人の法律相談

Hou-terasu (法テラス) (Japan Legal Support Centers)
Dịch vụ tư vấn pháp luật công ích (miễn phí) ở tất cả các tỉnh.

1. Tokyo
弁護士会 外国人法律相談 
Tư vấn của Hội Luật Sư Tokyo về pháp luật cho người nước ngoài.
Tùy vào năng lực tài chính mà tư vấn từ miễn phí đến 5400 Yên (30 phút) Có phiên dịch miễn phí.
Các trung tâm ở Shinjuku (ban ngày), Kamata (ban tối).  http://www.lccf.info/jp/
Trung tâm ở Ikebukuro  http://www.horitsu-sodan.jp/soudan/…
弁護士法人東京パブリック法律事務所 外国人・国際部門 
Tokyo Public Law Office Foreigners and International Service Section.
Văn phòng tại Mita và Ikebukuro.
Tư vấn đối diện trực tiếp 5400 Yên 30 phút.
Tư vấn qua điện thoại hoặc Skype thì khác. Phiên dịch miễn phí.
 http://www.t-pblo.jp/fiss/j/ リレー専門家相談会 
Tư vấn lưu động MIỄN PHÍ lần lượt tại các địa điểm trong Tokyo.
Tiếng Nhật và tiếng Anh. Lịch tư vấn và địa điểm ở đây.  http://www.tokyo-icc.jp/relay_souda…
2. Saitama 埼玉
外国人総合相談センター埼玉 Trung tâm tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài ở Saitama.
Tư vấn miễn phí. Nếu cần phiên dịch thì tình nguyện viên của trung tâm sẽ giúp.
 Tel: 048-833-3296  http://www.sia1.jp/foreign/legal/
3. Kanagawa 神奈川
Kanagawa Earth Plaza (あーすぷらざ) ở thành phố Yokohama.
Tư vấn pháp luật miễn phí. Tiếng Nhật, tiếng Anh. https://www.earthplaza.jp/forum/con…
4. Fukuoka
 福岡県の弁護士会 Hội luật sư Fukuoka.  Luật sư sẽ cùng với phiên dịch tư vấn miễn phí.  http://www.fben.jp/whats/gaikokujin…
 福岡よかトピア国際交流財団 Fukuoka City International Foundation レインボープラザ Rainbow Plaza  Nếu cần phiên dịch thì nhân viên tư vấn sẽ tìm phiên dịch giúp, miễn phí.  http://www.rainbowfia.or.jp/institu…
5. Osaka
 大阪弁護士会 総合法律相談センター  Trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp của Hội luật sư Osaka.  Tùy năng lực tài chính mà từ miễn phí đến 5400 Yên (30~60 phút)  Có phiên dịch miễn phí.  https://soudan.osakaben.or.jp/conte…
6. Nagoya
 名古屋国際センター Trung tâm quốc tế Nagoya.  Tư vấn miễn phí bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.  http://www.nic-nagoya.or.jp/japanes…
 Các loại tư vấn về nhân quyền, thuế cho người nước ngoài.  Tiếng Nhật, tiếng Anh.  http://www.city.nagoya.jp/shiminkei…
7. Các nơi khác:
Google với keyword:
“外国人 法律 相談 無料 tên tỉnh/thành phố”
(Nguồn Cộng đồng Việt Nhật
Link : https://www.facebook.com/notes/1270671002949574
Tác giả : MaiPB)

Be the first to comment

Leave a Reply